Preview

Marktbevraging

De professional in de toekomst van de biobased economy. De biobased economy biedt kansen voor economische groei in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Maar wat is er nodig aan 'human capital' om die kansen te verzilveren? Een van de doelstelling van het GBO project was een duidelijk beeld te scheppen van de competenties van de jong professional die in de toekomst mee vorm en inhoud zal geven aan de ontwikkeling van de biobased economy.

Om de marktvraag genuanceerd in kaart te brengen, werd in de periode mei-sept 2017 een uitgebreid proces opgezet met twee belangrijke pijlers:

  • Rondetafel gesprekken met experts uit de biobased economy
  • Kwantitatieve marktbevraging bij bedrijven die vandaag actief zijn in de biobased economy.

Belangrijke cijfers
Een aantal belangrijke resultaten uit de marktbevraging vindt u hieronder. De executive summary van het onderzoek kunt u hier downloaden.

  • In de grensregio zijn ten minste 300 bedrijven met BBE activiteit
  • Er wordt ingeschat dat 30.000/35.000 FTE  met BBE profiel te werk gesteld zijn
  • De komende 5 jaar ontstaan er in de bedrijven +/- 5.000 banen met BBE profiel
  • Het zijn de kleine bedrijven die het sterkst groeien
  • Spin off creatie binnen de BBE is nog vrij braak terrein.

resultatenboek GBO project

© 2019 Grenzeloos Biobased Onderwijs